ЧП "ЮридКон"

Новости законодательства

"Платник, який за підсумками І кварталу отримав прибуток, має подати декларацію"

19 жовтня

Підприємство не є платником авансових внесків, якщо за підсумками роботи за минулий рік воно не отримало прибутку. Водночас, якщо дохід підприємства за минулий рік становить більш ніж 10 мільйонів  гривень, а у І кварталі поточного року воно отримало прибуток, то необхідно подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємства.

Така декларація подається до територіального органу Міндоходів за місцем своєї реєстрації за перше півріччя, три квартали та за рік.

Форма такої декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011р. № 1213 «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства».

Відповідна норма передбачена абз. 8 п.57.1 ст.57 Податкового кодексу України від 02.12. 2010 р. №2755-VI зі змінами та доповненнями.

Переплата за єдиним внеском

З 1 жовтня 2013 року всі процедури щодо прийняття та оброблення звітності обліку сплати єдиного внеску здійснює Міністерство доходів і зборів України.

Залишки коштів за Єдиним соціальним внеском, які обліковувалися на рахунках Пенсійного фонду України, автоматично перейдуть на рахунки Міністерства доходів і зборів України згідно з актами прийому-передачі даних.

Додатково заяву про переведення коштів з рахунків Пенсійного фонду на рахунки Міністерства доходів і зборів писати не потрібно.

Порядок сплати єдиного внеску передбачений Інструкцією про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженою наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 р. № 455 та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 19.09.2013 р. за №1622/24154.

Немає діяльності, звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску не подається

Якщо підприємство не провадить господарську діяльність, не має найманих працівників, відповідно не нараховує заробітну плату, то звіт щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі — ЄВ) до органів доходів і зборів ним не подається. Тобто звіту з прочерками подавати не потрібно.   

Відповідна норма визначена пп. 2.13 п. II. Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого ЄВ, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України  від 09.09.2013 р. № 454 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.09.2013 р. за № 1628/24160.

Інформаційно-комунікаційний департамент Міністерства доходів і зборів України При копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua

"Податковий розрахунокза формою №1ДФ"

12 жовтня

До Державної податкової інспекції в Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві часто звертаються з питаннями, які стосуються податкового розрахунку за формою №1ДФ (далі — Розрахунок). Інспекція відповідає на найактуальніші з них. 

1. Бухгалтер виплатив працівникові відпускні у звітному кварталі за періоди нарахування майбутнього звітного податкового кварталу. Як відобразити в Розрахунку такі виплати?

— Відповідно до пп. 164.2.1 п. 164.2 ст. 164 розділу IV Податкового кодексу (ПК) від 02. 12. 2010 р. № 2755-VI із змінами та доповненнями, доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платникові податку відповідно до умов трудового договору (контракту), включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку і є базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Згідно з пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 ПК, заробітна плата — основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку (далі — ПП) у зв’язку з відносинами трудового найму.

Відповідно до пп. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПК, якщо ПП отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її збереження згідно із законодавством, зокрема за час відпустки або перебування ПП на лікарняному, то для їх оподаткування такі доходи (їх частина) належать до відповідних податкових періодів їх нарахування.

Згідно з довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь ПП, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24. 12. 2010 р. № 1020 (далі — Порядок), сума відпускних відображається в Розрахунку під ознакою доходу «101».

А саме: у разі якщо нарахування та виплату суми відпускних було здійснено у І кварталі за період нарахувань ІІ кварталу, то суму відпускних слід зараховувати до податкового періоду І кварталу, тобто до періоду, в якому проведено нарахування та виплату.

У графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу згідно з довідником ознак доходів, наведеним у додатку до цього Порядку. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а обов’язкове незалежно від того, виплачено такі доходи чи ні.

У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу ПП податковим агентом. Заробітна плата, що виплачується у встановлені терміни у наступному місяці, повинна бути відображена в податковому розрахунку за той період, у який входить попередній місяць, за який заробітну плату було нараховано.

У графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого ПП згідно із законодавством.

У графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету.

2. Як відображається в Розрахунку зарплата померлого працівника, яка виплачується спадкоємцеві?

— Перехід прав та обов’язків від особи, яка вважається померлою, до інших осіб ст. 1216 Цивільного кодексу (ЦК) розглядає як «спадкування».

Об’єктом спадщини виступають права та обов’язки спадкодавця. А спадкоємцями є особи, вказані у заповіті, якщо його було складено, або особи, визначені ст. 1261—1265 ЦК залежно від їхньої черговості.

Особливості спадкування деяких видів прав та обов’язків визначено у главі 84 ЦК. Так, відповідно до ст. 1227 ЦК, суми заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, відшкодувань у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були ним одержані за життя, передаються членам його сім’ї, а у разі їх відсутності — входять до складу спадщини.      

Норми, що передбачають виплату заробітної плати померлого працівника членам його сім’ї, викладені й у розпорядженні Ради Міністрів Української РСР від 22. 11. 1984 р. № 620-р «Щодо видачі заробітної плати, не одержаної до дня смерті робітника чи службовця» та в постанові Ради Міністрів СРСР від 19. 11. 1984 р. № 1153 «Про порядок видачі заробітної плати, яка не була отримана до дня смерті робітника чи службовця».

Згідно із довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку, сума заробітної плати, якої не одержав померлий працівник, і виплачується його спадкоємцям, відображається в Розрахунку під ознакою доходу «101» із зазначенням ідентифікаційного номера такого померлого працівника.

При цьому отримання заробітної плати у вигляді спадщини спадкоємцями відображається нотаріусом у Розрахунку під ознаками доходів «113», «114» або «115» залежно від ступеня споріднення.

3. Кілька працівників товариства не мають реєстраційного номера облікової картки. Чи потрібно їх подавати окремою порцією у Розрахунку?

— Згідно з п.2.4 Порядку, податковий розрахунок подають податкові агенти із штатною чисельністю працівників до 1000 осіб єдиним документом на всіх, що працюють, з обов’язковим заповненням їхніх податкових номерів або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки ПП та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) — однією порцією.

Якщо штатна чисельність працівників більша, ніж 1000 осіб, можливе подання податкового розрахунку кількома порціями, кожна з яких являє собою окремий податковий розрахунок із своїм номером порції. Строк подання останньої порції не повинен перевищувати встановленого строку подання податкового розрахунку. Аркуші окремого податкового розрахунку зшиваються.

4. За рішенням суду працівникові виплачуватимуться аліменти. Чи відображатиметься такий вид доходу в Розрахунку?

— Відповідно до пп.165.1.14 п. 165.1 ст.165 ПК від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ, до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу не включаються аліменти, що виплачуються ПП згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін у сумах, визначених згідно із Сімейним кодексом України, за винятком виплати аліментів нерезидентом незалежно від їх розміру, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада.

Згідно із довідником ознак доходів, наведених у додатку до Порядку, аліменти, що виплачуються платникові податку згідно з рішенням суду або за добровільним рішенням сторін, відображаються у Розрахунку під ознакою доходу «140».

ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві 

Сторінку підготувала Оксана МАЛОЛЄТКОВА, «Урядовий кур’єр»При копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua

"Як підприємцю — платникові єдиного податку перейти на загальну систему оподаткування "
19 вересня


Платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом України.

Перейти на загальну систему оподаткування фізична особа — підприємець платник єдиного податку може за умови відсутності непогашених податкових зобов’язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або інших податків і зборів, які сплачують платники єдиного податку.

Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу Міндоходів заяву.

Із першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано таку заяву, підприємець вважатиметься на загальній системі оподаткування.

Зауважимо, що фізична особа — підприємець може змінити систему оподаткування лише один раз протягом календарного року. Тобто суб’єкт підприємництва, який відмовиться від спрощеної системи оподаткування у 2013 році, не зможе до кінця цього самого року знову стати платником єдиного податку.

Відмова від спрощеної системи оподаткування здійснюється в порядку, визначеному підпунктами 298.2.1—298.2.3 статті 298 ПКУ.

Підприємці на загальній системі можуть зменшувати суму авансових платежів

Фізичні особи — підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування, мають право зменшувати суму авансових платежів з податку на доходи фізичних осіб всередині року в разі, якщо не вийдуть на запланований рівень доходу.

Зокрема, у разі зменшення суми отриманого доходу за попередній календарний квартал поточного року більш ніж на 20 відсотків порівняно з розрахунковою очікуваною сумою доходу на такий квартал платник податку має право зменшити суму авансового платежу, що підлягає сплаті у встановлений строк, пропорційно до зменшення суми зазначеного доходу.

Для такого зменшення суми авансового платежу фізична особа — підприємець до настання строку сплати такого авансового платежу подає до територіального органу Міндоходів заяву в довільній формі. Водночас така заява повинна містити розрахунок зменшення суми авансового платежу та коротке пояснення обставин, що призвели до зменшення суми отриманого доходу.

Нагадуємо: авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб розраховують підприємці самостійно, але не менш як 100 відсотків річної суми податку з оподатковуваного доходу за минулий рік, і сплачують до бюджету — по 25 відсотків щокварталу (до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада).

Відповідну норму визначено пп.177.5.1 п.177.5 ст. 177 Податкового кодексу України.

Інформаційно-комунікаційний департамент Міністерства доходів і зборів УкраїниПри копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua


"У разі зміни податкової адреси або місця провадження діяльності подайте відповідну заяву "

19 вересня


У разі зміни прізвища, імені, по батькові фізичної особи — підприємця або серії та номера паспорта подається відповідна заява про це протягом місяця з дня виникнення змін.

Платники єдиного податку І та ІІ груп у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів такої діяльності заяву подають не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

Платники єдиного податку ІІІ та V груп у разі зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності разом із заявою подають податкову декларацію за податковий (звітний) період, у якому відбулися такі зміни.

Зазначені зміни вносяться до раніше виданого свідоцтва платника єдиного податку територіальним органом Міндоходів у день подання платником відповідної заяви.

Порядок видачі та отримання свідоцтва платника єдиного податку визначено ст. 299 Податкового кодексу України.

Обчислення та сплата збору за першу реєстрацію транспортного засобу

Юридичні та фізичні особи, які здійснюють першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, що визначені як об’єкти оподаткування, є платниками збору за першу реєстрацію транспортного засобу.

Сума збору обчислюється щодо кожного транспортного засобу як добуток відповідної бази оподаткування, ставки збору та відповідного коефіцієнта, зазначеного у пункті 234.4 статті 234  Податкового кодексу України.

Збір сплачують юридичні та фізичні особи перед проведенням першої реєстрації в Україні транспортних засобів.

Платники збору зобов’язані під час першої реєстрації в Україні пред’являти квитанції або платіжні доручення про сплату збору з відміткою банку про дату виконання платіжного доручення, а платники, звільнені від сплати збору, —  відповідний документ, що дає право на користування такими пільгами.

У разі відсутності документів про сплату збору або документів, що дають право на користування пільгами, перша реєстрація в Україні не проводиться.

Водночас слід зазначити, що від сплати збору за першу реєстрацію звільняються транспортні засоби:

♦ будинків-інтернатів для громадян похилого віку та інвалідів,

♦ дитячих будинків-інтернатів,

♦ пансіонатів для ветеранів війни і праці,

♦ геріатричних пансіонатів,

♦ реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів за умови, що ці установи фінансуються з державного та місцевого бюджетів.

До переліку звільнених належать також легкові автомобілі для інвалідів з об’ємом циліндрів двигуна до 1500 куб. сантиметрів, придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відповідно до законодавства України.

У разі зміни власника транспортних засобів з вищезазначених організацій на будь-якого іншого, їхні нові власники зобов’язані сплатити збір у порядку та на умовах, передбачених розд. VII (статті 231—239) ПКУ.

 

Інформаційно-комунікаційний департамент Міністерства доходів і зборів УкраїниПри копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua
"Як надати пояснення до декларації, якщо звітуєте в електронній формі"
7 вересня


Платники мають змогу подати податкові декларації (розрахунки) засобами електронного зв’язку. У разі, якщо у них виникає необхідність подати разом з такою декларацією доповнення до неї, які складаються в довільній формі, не мають затвердженого формату (стандарту) електронного вигляду та вважаються невід’ємною частиною податкової декларації, вони можуть зробити це наступним чином.

 Пояснення, копії дозволів тощо подаються до органів Міндоходів особисто або через уповноважену на це особу. Також такі доповнення до декларації можна надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Крім того, таке доповнення подається з поясненням мотивів його подання.

Нагадаємо, податкова декларація подається за вибором платника в один із таких способів:

а) особисто платником або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

При поданні податкових документів в електронній формі телекомунікаційними каналами зв’язку платник створює податковий документ в електронному вигляді відповідно до затвердженого формату (стандарту) за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Відповідна норма визначена п.46.4 ст.46, п.49.3 ст.49 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755—VI зі змінами та доповненнями та Інструкцією з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженого наказом ДПА України від 10.04.08 №233.

Інформаційно-комунікаційний департамент Міністерства доходів і зборів УкраїниПри копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua

"Як заповнити заяву про застосування спрощеної системи оподаткування"


7 вересня


Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до територіального органу Міндоходів України відповідну заяву. У заяві зазначаються такі обов’язкові відомості:

♦ прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);

♦ дані документа, що підтверджує державну реєстрацію фізичної особи — підприємця відповідно до закону;

♦ податкова адреса суб’єкта господарювання;

♦ місце провадження господарської діяльності;

♦ обрані фізичною особою — підприємцем першої та другої груп види господарської діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010;

♦ обрані суб’єктом господарювання група та ставка єдиного податку або зміна групи та ставки єдиного податку;

♦ кількість осіб, які одночасно перебувають з фізичною особою — підприємцем у трудових відносинах;

♦ дата (період) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

Форма та порядок подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, а також форма розрахунку доходу за попередній календарний рік затверджені наказом Міністерства фінансів України від 20.12.2011 р. №1675.

Суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм Податкового кодексу, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року. При цьому подати заяву він має не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Перехід такого суб’єкта господарювання на спрощену систему оподаткування може бути за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду такого переходу, дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ст. 291 гл. І розд. ХІV ПКУ.

Також до поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує переходу на спрощену систему оподаткування.

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування або відмови від спрощеної системи оподаткування визначено ст. 298 ПКУ.

 

Інформаційно-комунікаційний департамент Міністерства доходів і зборів УкраїниПри копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua

"Міністерство доходів і зборів України роз’яснює та інформує"
17 серпня

 Особливості подання звітності в електронному вигляді

Після того, як платник надіслав звітність електронною поштою (засобами телекомунікаційного зв’язку) до органу Міністерства доходів і зборів України, він отримує першу та другу квитанції.   

Перша квитанція підтверджує передачу податкових документів в електронному вигляді до органу Міндоходів. Її надсилають органи Міндоходів на електронну адресу платника, з якої було отримано податкову звітність. Якщо платник не отримав першу квитанцію, то податковий документ вважається неодержаним.

Друга квитанція підтверджує прийняття податкових документів платника до бази даних Міндоходів. У квитанції мають міститися:

♦ реквізити прийнятого податкового документа в електронній формі,

♦ відповідність податкового документа в електронній формі затвердженому формату (стандарту) електронного документа,

♦ результати перевірки електронних цифрових підписів (далі — ЕЦП),

♦ інформація про платника податків,

♦ дата та час приймання,

♦ реєстраційний номер,

♦ податковий період, за який подається податкова звітність,

♦ дані про відправника квитанції.

На цю квитанцію накладається ЕЦП органу Міндоходів, здійснюється її шифрування та надсилання платнику засобами телекомунікаційного зв’язку.

Обидві квитанції складаються у двох примірниках. Другі їх примірники в електронному вигляді зберігаються в органі Міндоходів.

Нагадаємо: якщо податковий документ в електронному вигляді надійшов до органу  Міндоходів до 16 години, то протягом двох годин з моменту прийняття (неприйняття) платнику надсилається друга квитанція. У разі якщо звітність надійшла до органу Міндоходів після 16 години, то друга квитанція надсилається платнику протягом перших двох годин наступного робочого дня.

Відповідну норму визначено р. ІІІ Інструкції з підготовки і подання податкових документів в електронному вигляді засобами телекомунікаційного зв’язку, затвердженої наказом ДПА України від 10.04.08 №23.

Порядок справляння державного мита з операцій відчуження нерухомого майна

Укладення фізичними особами договорів про відчуження об’єктів нерухомого майна потребує обов’язкового нотаріального посвідчення. До таких об’єктів належать житлові будинки, квартири, кімнати, дачі, садові (дачні) будинки та інші об’єкти  нерухомості.

Під час обчислення суми державного мита за посвідчення договорів відчуження нерухомого майна, що перебуває у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, державне мито справляється з урахуванням суми договору. Якщо сума договору менша за оціночну вартість такого майна, то державне мито справляється від оціночної вартості.

 Ставку державного мита за посвідчення договорів відчуження житлових будинків, квартир, кімнат, дач, садових будинків, гаражів, а також інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у власності громадянина, який здійснює таке відчуження, встановлено в розмірі 1 відсотка суми договору, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян (пп. «а» п. 3 ст. 3 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року №7-93 «Про державне мито»).

Нагадаємо, що платниками державного мита на території України є фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах дій та видачу документів, що мають юридичне значення, уповноваженими на те органами.

Законодавчим актом, яким регулюється сплата державного мита, розміри ставок, перелік найменувань документів і дій, за які сплачується державне мито, є Декрет Кабінету Міністрів

від 21 січня 1993 р. №7-93 «Про державне мито» (із змінами і доповненнями).

Особливості обчислення і сплати державного мита визначає Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 07.07.2012 № 811.

Інформаційно-комунікаційний департамент
 Міністерства доходів і зборів УкраїниПри копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua


"Про затвердження Технічного регламенту безпечності іграшок"
20 серпняКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 11 липня 2013 р.
 № 515
 Київ

Про затвердження Технічного
 регламенту безпечності іграшок

Відповідно до статті 14 Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Технічний регламент безпечності іграшок і план заходів з його застосування, що додаються.

2. Внести до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 573 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1687), зміну, що додається.

3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 р. № 901 "Про затвердження Технічного регламенту безпеки іграшок” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 78, ст. 2615).

4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі забезпечити застосування затвердженого цією постановою Технічного регламенту.

5. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня опублікування.

Прем’єр-міністр України    М. АЗАРОВ

При копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua


"Штрафи за старі касові апарати перенесли"
Оксана МАЛОЛЄТКОВА
19 липня


ЗМІНИ

Обов’язкову онлайн-звітність реєстраторів розрахункових операцій відтермінували ще на півроку

Як відомо, вимога підключення реєстраторів розрахункових операцій до електронної системи звітності почала діяти з 1 січня 2013-го. Але підприємцям дали шість місяців на адаптацію нововведення. Тобто до 1 липня податківці обіцяли не застосовувати санкцій за помилки при впровадженні нової технології.

Час спливав, а на початок червня, за даними Міністерства доходів і зборів,  працювати з електронною касовою стрічкою могли більш як 49 тисяч реєстраторів розрахункових операцій (РРО) або менш ніж 20% від загальної кількості. Тож із такими темпами багатьом підприємцям з липня місяця світили штрафи. 

Вигідні витрати   

Модернізація старих РРО або купівля нових, здатних працювати  з електронною стрічкою, обов’язкова з початку року для всіх представників бізнесу, які у своїй роботі використовують касову техніку. Щоб приєднатися до такої системи передачі даних потрібно або придбати РРО нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми, або обладнати існуючу касову техніку (модернізувати) модемами для передачі звітної інформації. За різними даними, підприємцю на це доведеться витратити суму, яка стартує з однієї тисячі гривень.

Цифрова стрічка, як наголошували у Міндоходів, повинна заощадити час і гроші підприємців. Адже копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків формуються на контрольній стрічці в пам’яті касового апарату або модему, який до нього приєднаний, пояснювали податківці. Один раз на добу цей звіт автоматично, без втручання користувача РРО, передаватиметься на сервер обробки інформації. Тобто звітні документи подаватимуть не на паперових носіях, а в електронному вигляді, зменшаться затрати й на утримання касової техніки: не треба купувати, друкувати паперову контрольну стрічку та зберігати сотні кілограмів копій чеків протягом трьох років. Нині, якщо РРО не підключений до онлайн-системи передачі даних,  потрібно щодня роздруковувати звіти з касових апаратів, зберігати їх і щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним, подавати в податкову інспекцію звіт про використання РРО та книжок обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок).

Також значно скоротиться кількість перевірок, констатували у Міндоходів. Адже розбіжності між поданою звітністю та первинною документацією виявлятимуть дистанційно і заздалегідь. Використання нових РРО або апаратів із модемами не вимагатиме від касира будь-яких нових технічних навичок. При цьому вірогідність несанкціонованого доступу до наданої податковим органам інформації зведено до мінімуму.

Відстрочили, а не відмінили 

На початку червня ті, хто ще не опанував нову технологію, отримали приємну новину. Як повідомляли засоби масової інформації, народний депутат Оксана Продан заявила, що відкладено на рік — до 1 липня 2014 року — обов’язкове встановлення модулів безпеки на касові апарати. Але виявилося, що це рішення оформлене лише як відповідний законопроект.

Як повідомила тоді на запит «УК» прес-служба Міндоходів,   міністерство надавало свої висновки на законопроекти про внесення змін до Закону від 6 липня 1995 року  № 265 «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі — Закон № 265) щодо перенесення терміну застосування штрафних (фінансових) санкцій за неподання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків РРО до органів державної податкової служби з 01.01.2014 року.

У повідомленні також зазначено: якщо закон № 265 залишиться у чинній редакції, до порушників таки будуть застосовувати штрафні (фінансові) санкції. Відповідальність за неподання звітності в електронному вигляді згідно з п. 9 ст. 17 Закону № 265, настає з 1 липня 2013 року. Норма зазначеної статті передбачає, що до суб’єктів господарювання застосовують фінансові санкції розміром десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — у разі неподання до органів державної податкової служби звітності, пов’язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО дротовими або бездротовими каналами зв’язку. Тобто штраф — 170 гривень.

Водночас міністр доходів і зборів Олександр Клименко заявляв, що у Міндоходів готові відстрочити штрафи за старі касові апарати, але відмовлятися від системи контролю доходів за допомогою РРО не збираються. Адже вона заміняє фактичні перевірки бізнесу. Міністр зазначав, що завжди знайдуться ті, хто не встиг підготуватися до якихось змін. І наголошував: можна піти на відстрочення застосування штрафів, бо вони — не головне. Головне — це побудова системи, коли можна адекватно контролювати доходи фізичних осіб.

Тим, хто не встиг підготуватися до електронної звітності щодо РРО, 21 червня депутати таки піднесли подарунок — відстрочили штрафи. Щоправда, як констатувала народний депутат Олександра Кужель, провладна більшість проголосувала за відтермінування зазначеної норми лише на півроку — до 1 січня 2014-го, а не на рік (до 1 липня 2014 року), як цього вимагала опозиція.

Водночас голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Віталій Хомутиннік на пленарному засіданні зауважив, що строк впровадження фінансових санкції за порушення вимог передачі звітної інформації з РРО вже двічі переносили законами України. І, на думку членів комітету, переносити в черговий раз на рік впровадження фінансових санкцій не потрібно. Для ефективного впровадженої нової системи РРО достатньо піврічного періоду для адаптації суб’єктами господарювання до застосування ними нових вимог Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

8 липня 2013 року Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 357—VII  від 21.06.2013 року «Про внесення змін до розділу II Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України» щодо відстрочення настання відповідальності за неподання електронної звітності» (прийнятий на основі законопроекту № 2087а-1 від 30.05.2013 року). Таким чином, штрафи застосовуватимуть з початку наступного року за звітування з РРО не в електронному вигляді. При копіюванні даної статті посилання на джерело обов'язкове: http://www.ukurier.gov.ua


"Проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і його державами-членами відповідає Конституції України"
9 серпняОФІЦІЙНО

Враховуючи численні прохання журналістів прокоментувати окремі норми проекту Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами, Міністерство юстиції роз’яснює:

Угода про асоціацію — двосторонній міжнародний договір. Стаття 1 Угоди визначає її цілі та передбачає створення асоціації між Сторонами.

Принцип поваги до суверенітету та територіальної цілісності держав є одним із основоположних принципів міжнародного права, який втілений і у положеннях Угоди, зокрема в частині другій статті 7, згідно з якою Україна, ЄС та держави-члени підтверджують свою відданість принципам поваги до незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів, а також поширюють ці принципи у двосторонніх та багатосторонніх відносинах, а також у преамбулі, статтях 2 та 4 Угоди.

Підписання та надання згоди на обов’язковість для України Угоди здійснюватиметься відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України».

Угода впроваджує нові двосторонні органи співпраці між Сторонами, п

Среда, 19.02.2020, 23:02
Приветствую Вас Гость

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Февраль 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829

Наш опрос

Как Вы решаете свои юридические вопросы?
Всего ответов: 8

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0